Konut, İnşaat, Turizm, Madencilik , Dış Ticaret

Her türlü Gayrimenkul alım-satım ve kiraya verme işlemlerinde aracılık hizmetleri; kat veya
hasılat karşılığı yap-sat, sat-yap, yap-işlet-devret modelleri vb. her türlü finansman modelini
gerek yurt içinde gerek yurt dışında finans kurumlarıyla kredi ve proje anlaşmaları yapmak
üzere faaliyete geçmiştir.

.